Cjenovnik pregledaPRETHODNI LJEKARSKI PREGLEDI I IZDAVANJE LJEKARSKOG UVJERENJA O OCJENI ZDRAVSTVENE I RADNE SPOSOBNOSTI ZA RADNA MJESTA KOJA NE PODLIJEŽU POSEBNIM USLOVIMARADA
50 KM
PREGLED I IZDAVANJE LJEKARSKOG UVJERENJA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE I FAKULTETE OSIM GRAĐEVINSKOG FAKULTETA I FAKULTETA TJELESNOG ODGOJA
15 KM
PREGLED I IZDAVANJE LJEKARSKOG UVJERENJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
  
50 KM
IZDAVANJE LJEKARSKIH UVJERENJA O PSIHOFIZIČKOJ SPOSOBNOSTI ZA DRUGE POTREBE KOJE SPADAJU U NADLEŽNOST SPECIJALISTE MEDICINE RADA, A DA SE NE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE I UPRAVLJENJE  MOTORNIM VOZILIMA
50 KM
PREGLED I OCJENA SPOSOBNOSTI LICA KOJA SE BAVE LAKIM SPORTOVIMA I REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA
50 KM
SISTEMATSKI PERIODIČNI PREGLED RADNIKA KOJI NE RADE NA RADNIM MJESTIMA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA 60 KM
PRIPREMA I SELEKCIJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE KOD UPUĆIVANJA NA INVALIDSKE KOMISIJE I DRUGE KOMISIJE KOJE UTVRĐUJU INVALIDNOST I TJELESNA OŠTEĆENJA
100 KM


NATRAG NA STRANICU ORDINACIJE MUJAČIĆ