CURRICULUM VITAE

OSNOVNI PODACI:

Ime i prezime: ALMIR AZABAGIĆ
Datum rođenja: 19/04/1962
Mjesto rođenja: TUZLA, BOSNA I HERCEGOVINA
Profesija: LJEKAR
Stranic jezici: ENGLESKI I NJEMAČKI
OBRAZOVANJE:

• OSNOVNA ŠKOLA, 1976, Tuzla
• KLASIČNA GIMNAZIJA, 1980, Tuzla
• MEDICINSKI FAKULTET, Univerzitet u Tuzli, 1987
• OSNOVNI KURS AKUPUNKTURE, Tuzla, 1989
• MEĐUNARODNI SEMINAR JAVNOG ZDRAVSTVA , Utrecht, Holandija, 1996
• CERTIFIKAT PORODIČNOG LJEKARA, Tuzla, 2006.


STRUČNO ISKUSTVO:

• 1987-1989 LJEKAR OPŠTE PRAKSE U TERENSKIM AMBULANTAMA, DZ Lukavac
• 1988-1992 LJEKAR OPŠTE PRAKSE U SLUŽBI KUĆNOG LIJEČENJA, DZ Tuzla
• 1992-1993 ODGOVORNI LJEKAR SMJENE, Stanica hitne pomoći, DZ Tuzla
• 1993-1996 ASISTENT ZA ZDRAVSTVENO INFORMISANJE, Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO), Ured u Tuzli
• 1996-1997 ŠEF UREDA, Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO), Ured u Tuzli
• 1997-1998 STRUČNI SARADNIK, Ministarstvo zdravstva TK
• TRENUTNA POZICIJA – VLASNIK I ODGOVORNI LJEKAR U PRIVATNOJ ORDINACIJI PORODIČNE MEDICINE “SALUS” TUZLA